Εκπαίδευσης

Υιοθετώντας  συμβουλευτικό, συνεργατικό και παρωθητικό ρόλο υποστηρίζουμε  και βελτιώνουμε τη διαδρομή  των μαθητών προς την επιτυχία και προσωπική ικανοποίηση