Λογοθεραπεία

Διάγνωση και Αντιμετώπιση δυσκολιών λόγου, ομιλίας και φωνής παιδιών προνηπιακής, νηπιακής και σχολικής ηλικίας